Lónyay Menyhért 200

Kétszáz éve született Lónyay Menyhért, székhelyünk egyik névadója, néhai pénzügyminiszter, miniszterelnök. A jubileumra készült életrajzi kötetet minikonferencia keretében mutattunk be, a Tuzsér Községért Alapítvánnyal közösen, a Lónyay-Hatvany-villában.

A konferencia első részében előadások hangzottak el Lónyay Menyhért életútjáról.  Hermann Róbert, az MTA doktora, a Magyar Történelmi Társulat elnöke tartotta meg az első előadást, Lónyay Menyhért 1847/48. évi naplója – Egy ismert, ismeretlen forrás kulisszatitkai címmel. Lónyay Menyhért legkorábban írt naplója értékes, eredeti forrás, bemutatja: miként működött az akkori Országgyűlés. A naplót, a Lónyay-családhoz ezer szálon kötődő település fejlődését zászlóra tűző, Tuzsér Községért Alapítvány juttatta el az MTA doktorához.

Cieger András, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa Hogyan élt egy miniszterelnök az 1870-es években? címmel tartott prezentációt, mely bemutatta Lónyay Menyhért 1870-es évekbeli életszakaszát, illetve azt, hogyan élt az Alapítványuknak helyet adó Lónyay-Hatvany-villában. Lónyay Menyhért 1867-től 1871-ig a Magyar Királyság, majd az Osztrák-Magyar Monarchia pénzügyminisztere, 1871-1872 között a Magyar Királyság negyedik miniszterelnöke volt. 1871-ben Ferenc Józseftől grófi címet kapott. Érdekesség, hogy Lónyay 40 ezer hold tulajdonosaként a területeinek majdnem felét Szabolcs megyében birtokolta.  Birtokainak nagy hányadát 1867 után vásárolta meg, tisztségeinek gyarapodásával párhuzamosan gazdagodott is. Ennek ellenére halála után 600 ezer forintnyi adósságot hagyott családjára. Alapítványunk székhelyének telkét már 1860-ban megvásárolta felesége, Kappel Emília vagyonából. 1870-71-ben épült meg a villa.

Sepsey Zsófia, a Magyar Nemzeti Galéria kurátora Építők és építtetők: Ybl Miklós, Lónyay Menyhért és Hatvany Ferenc című előadása zárta a konferencia első felét. A Lónyay-Hatvany villa építészeti története egészen a török korig nyúlik vissza. Az Aranybástya, amely a villa épületének szerves részét képezi, a török kori védvonal egyik legfontosabb eleme volt. Ennek az alapjait tárták fel az 1945 után elkezdődött ásatások. A Lónyay házaspár Ybl Miklóst kérte fel a villa építésére, mely 1872-ben fejeződött be. Báró Hatvany Ferenc 1915-ben vásárolta meg a villát, és az 1920-as években költözött be közel 800 műtárgyból álló műkincsgyűjteményével együtt. A második világháború idején lebombázták a villát, amelyet a 2000-ben kezdtek el újjáépíteni. 2021 ősze óta a Batthyány Lajos Alapítvány tölti meg élettel az impozáns épületet.

A minikonferencia második részében kerekasztal-beszélgetésre került sor Cieger András Lónyay Menyhért című kötete kapcsán, melynek résztvevői Szilágyi Adrienn, ELKH ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa, Dobszay Tamás, az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense, Klicsu Ferenc, Tuzsér Községért Alapítvány elnöke, valamint Cieger András, a könyv szerzője voltak. A kiadvány, melynek kiadását a Tuzsér Községért Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány támogatta, a 200 éve született Lónyay Menyhért emléke előtt tiszteleg. Számos további rendezvénnyel és kiadványokkal is készül a Tuzsér Községért Alapítvány az emlékév kapcsán. A konferencia rámutatott arra is, hogy Lónyay Menyhértnek sokkal méltóbb helyet kell biztosítani a magyar történelmi emlékezetben.

BLA|katedra 2022.10.20