Gazsó Ferenc ’90 emlékkonferencia – A társadalomtudomány sodrásában

A Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság 2018-ban jött létre azzal a céllal, hogy Gazsó Ferenc (1932–2018) szociológus, egyetemi tanár szellemi örökségét gondozza, továbbadja és gyarapítsa.  A névadó születésének 90. évfordulója alkalmából a Társaság a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával konferenciát szervezett, amely bemutatta Gazsó Ferenc munkásságát, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatásokat és jó gyakorlatokat.

A konferencia elején köszöntőt mondott Gazsó Dániel, a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság elnöke, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet diaszpórakutatója. További nyitó beszédet mondott Stumpf István, volt alkotmánybíró, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára. Négy kerekasztal-beszélgetést is rendeztek a konferencián. Az első beszélgetés Gazsó Ferenc szellemi örökségéről és munkásságáról szólt, melyben Stumpf István volt alkotmánybíró, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, Laki László, szociológus, Harcsa István szociológus, társadalomstatisztikus osztotta meg gondolatait.. A beszélgetést Gazsó Dániel elnök moderálta, a Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság elnöke.

Az ifjúságkutatásról szóló panelbeszélgetés elsősorban a magyar társadalom generációs újratermelődésének strukturális tényezőire fókuszált. Gazsó Ferenc Laki Lászlóval közösen írt Fiatalok az újkapitalizmusban (Budapest, 2004) című alapművében mélyrehatóan foglalkozott a tudásszerzés és tudáselosztás kérdéseivel, melyekre a beszélgetés során kiemelt figyelmet fordítottak. A három előadó különböző aspektusokból közelítette meg a témát, ismertetve a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok esélyeit. Az előadók: Fekete Mariann, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa, Veres Valér szociológus, Babes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára, Székely Levente szociológus, Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa, MCC Ifjúságkutató Intézet intézetvezetője voltak. Szabó Andrea, az ELKH-TK Politikatudományi Intézet igazgatója moderálta a beszélgetést.

A közoktatásról szóló panelbeszélgetés elsősorban Gazsó Ferenc közoktatásra gyakorolt hatásaival foglalkozott. Kiemelt figyelmet fordított az Oktatáskutató Intézet létrejöttére, amely máig meghatározó szerepet tölt be a hazai oktatáskutatásban. A beszélgetés során szó esett továbbá az 1985-ös oktatási törvény jelentőségéről, valamint a modern közoktatás kihívásairól. A beszélgetésen részt vettek: Halász Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, az MCC Tanuláskutató Intézet vezető kutatója. Bíró Gyula, a Gál Ferenc Egyetem (GFE) Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet igazgatója, címzetes egyetemi docense. Kozma Tamás nevelésszociológus, a Debreceni Egyetem professor emeritusa. Hegedűs Roland gyógypedagógus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense moderálta a beszélgetést.

A felsőoktatásról szóló panelbeszélgetés olyan aktuális kérdések megvitatására irányult, melyek hidat képeznek Gazsó Ferenc öröksége és az ő életművéből táplálkozó lehetséges jövőbeli kutatási irányok között. A beszélgetés során az előadók külön kitértek a hazai felsőoktatás trendjeire, fejlesztésének kihívásaira, valamint az egyetemi autonómia kérdésére. A beszélgetésben Hrubos Ildikó, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált egyetemi docense, Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora vettek részt. Ceglédi Tímea, szociológus, a Debreceni Egyetem adjunktusa moderálta a beszélgetést.

BLA|katedra 2022.12.14