Czopf Áron

Czopf Áron

Eszmetörténész, politológus. A Kommentár folyóirat állandó munkatársa. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola hallgatója. Kutatási területei közé tartozik a konzervatív gondolkodás története és az arisztokratikus modernitáskritikák.