Dallman Kristóf

Dallman Kristóf

A Pécsi Tudományegyetem “Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója 2019 szeptembere óta.
Kutatási területe a Jézus Társasága pedagógiai munkásságának története. Készülő PhD disszertációjában az egykori kalocsai és pécsi jezsuita gimnáziumokban végzett pedagógiai munkát vizsgálja.