Dr. Pétery-Schmidt Zsolt

Dr. Pétery-Schmidt Zsolt

A KRE-HTK Doktori Iskola IV. évfolyamos hallgatója. 2010-ben végzett jogászként (KRE-ÁJK), 2018-ban lelkészként (KRE-HTK), majd ugyanebben az évben felszentelték lelkésszé. Kutatási területe Carl Schmitt politikai teológiájának értelmezése, továbbá Schmitt alapján egy teológiai reflexió lehetőségének keresése és tartalmának fölvázolása a református teológia szempontjából.