Kovács Eszter

Kovács Eszter

2008-ban francia irodalomból szerzett doktori fokozatot (ENS de Lyon, SZTE), jelenleg pedig az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola abszolvált hallgatója. Tágabb értelemben vett kutatási területe a kora újkori etikai és politikai gondolkodás. A francia politikai gondolkodás több klasszikusától fordított magyarra.