Lovász Ádám

Lovász Ádám

Az ELTE BTK Filozófia Intézetének doktorandusza, kutató. Szakmai érdeklődési területe szerteágazó: legfőképpen a különböző kortárs posztantropocentrikus irányzatok felé orientálódik (poszthumanizmus, spekulatív realizmus, cselekvő hálózat elmélet), ugyanakkor a folyamatfilozófia nagy klasszikusainak (Alexander, Bergson, Whitehead) az átfogó feldolgozását is távlati céljának tekinti. Foglalkoztatja a társadalom- és politikaelmélet is, különös tekintettel a libertarianizmusra és neoliberalizmusra, valamint Niklas Luhmann szociológiájára.