Nők a jogtudományban

Az elmúlt évtizedekben egyes jogászi hivatásrendekben döntő fölénybe kerültek a nők, mindezek ellenére kevés szó esik a nők helyzetéről a jogtudomány területén. A Batthyány Lajos Alapítvány és a JÖSz Intézet hiánypótló szakmai konferenciát tartott, mely válaszokkal szolgált az ügyben felmerülő kérdésekre.

A Batthyány Lajos Alapítvány képviseletében Dr. Pallós Nikoletta főigazgató köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Beszédében emlékeztetett: száz éve sincs, hogy az első magyar ügyvédnő, Ungár Margit, letette szakvizsgáját, de mára a nők meghatározó szerephez jutottak a jog alkalmazott és tudományos területein egyaránt.

Kemény Réka, a Központi Statisztikai Hivatal szakstatisztikusa a nők munkaerőpiaci helyzetéről tartott prezentációt. Rámutatott több fontos aspektusra, milyen tényezők határozzák meg a nők boldogulását a munka világában. Az adatok alapján kijelenthető, hogy a gyermekvállalás a legnagyobb kihívás: hogyan tudnak visszatérni és stabilan megmaradni a munkahelyükön. A nők vezetői pozíciókban betöltött aránya növekedett a közelmúltban, viszont érdekes adat, hogy a közhivatalokhoz képest a versenyszférában kisebb százalékban dolgoznak női vezetők.  Elmondható, hogy a nők továbbra is sok időt töltenek a házimunkával.

Az első kerekasztal-beszélgetést Nőként az ügyvédek világában címmel tartották meg, ahol több, a szakmájában elismert jogászhölgyet hívtak meg. A beszélgetésen részt vett Dr. Terjék Tímea, a Magyar Ügyvédnők Egyesületének elnöke, Dr. Sáry Lilla, az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje, valamint Dr. Fehérvári Szilvia, az Andersen Legal partnere. A beszélgetést Dr. Cseh Dorina Zita moderálta. A közönségben jelenlévő női jogászhallgatóknak azt tanácsolták, ha ügyvédek szeretnének lenni, munkájuk első éveiben kemény munkával és rengeteg áldozattal válhatnak megfelelő szakemberré. Kihangsúlyozták, hogy a nők többsége az ügyvédi hivatás mellett is tud gyermeket vállalni, és a családi életnek a megélésére is van idejük.

A második kerekasztal-beszélgetés (Nők az egyetemi és akadémiai életben) beszélgetőpartnerei Dr. Somssich Réka, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, a Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója és Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja voltak. A moderátor szerepét Dr. Hanák Panna töltötte be. A beszélgetőpartnerek egyetértettek abban, hogy az akadémiai életben, a kutatói munkában való elmélyülés nagy pozitívum az erre fogékonyak számára. Egyetemi tanárként pedig az értékrend és tudás átadásának lehetősége rendkívül fontos feladat, amellyel a jövő jogászhallgatóinak gondolkodásmódját lehet gyarapítani.

Az eseményt záró beszélgetést Dr. Czine Ágnes alkotmánybíróval – Nőként a bírói hivatásban – Antal Kinga Kincső moderálta. A bírói hivatás választása számára nem családi hagyomány volt, hanem belső indíttatásból született meg. Elmondta, hogy a nők aránya magasabb bírói szakmában, ez a folyamat Magyarországon az 1980-as években kezdődött el. Úgy gondolja, hogy a nemek arányának közel azonosnak kellene lennie, mivel a két nem gondolkodásbeli különbsége kiegészíti egymást egy-egy ügy döntéshozatalában. Arra mutatott rá, hogy több ilyen konferenciára lenne szükség, hogy a közösség- és kapcsolatépítés megtörténhessen a mostani generációban is.

BLA|katedra 2022.10.16