Az alapítványról

Ars poetica„Viam meam persecutus sum” – gróf Batthyány Lajos szavai nemcsak életére, hanem a magyar konzervatív gondolkodókra is egyaránt igazak: a könnyebb utat mindig elkerülve, életüket és munkásságukat a nemzet, a patriotizmus és a tradíció mögé helyezve igyekeztek cselekedni. Így alakult meg 1991-ben Antall József miniszterelnök kezdeményezésére a Batthyány Lajos Alapítvány is.

Gróf Batthyány Lajos (1807 – 1849), Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke

Alapítványunk kiemelkedő célja a nemzeti értékek és érdekek, illetve a közös keresztény-kulturális és európai értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar közélet támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, társasági élet, illetve tudományos – különösen elemző és kutató – és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása.

A Batthyány Lajos Alapítvány a magyar konzervatív gondolkodás egyik fontos szellemi műhelye, így kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozási, képzési, illetve különösen az Alapítvány céljai körébe tartozó kutatási, valamint a társadalom műveltségi szintjének emelésére, a kultúra széleskörű terjesztésére irányuló, tudományos és közéleti tevékenység folytatását és támogatását.

E céljaink mellett jelentős érték számunkra a Kárpát-medence összmagyarsága kulturális és művészeti örökségének, értékeinek felfedezése, megőrzése és fejlesztése, illetve a szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a társadalom egészségi állapotának előmozdítása.

Nem csupán feladatunknak, hanem küldetésünknek is tekintjük, hogy támogassuk azokat a civil kezdeményezéseket és szervezeteket, amelyek a szellemiségünkkel és céljainkkal egyező tevékenységet folytatnak.

Ennek keretében az elmúlt három évtizedben a társadalom majd’ minden rétegét érintették azok a programok, kezdeményezések és kutatások, amelyek Alapítványunk közreműködésével és támogatásával jöttek létre.

A Batthyány Lajos Alapítvány mindenkori vezetőségének és kuratóriumának célja, hogy a tudományos és közéleti kutatások területén is kiemelkedő tevékenységet nyújtson. Ezért jött létre 2013-ban a Danube Institute, amelynek célja, hogy Közép-Európában független, értelmiségi vitafórumot biztosítson a konzervatív és klasszikus liberális értékeket képviselőknek, valamint szellemi kihívóiknak. Emellett kiemelt feladatunknak tartjuk azon fiatalok támogatását is, akik kutatási területükkel, munkájukkal tovább erősítik a magyar nemzeti gondolkodás eszméjét. Ennek érdekében 2020-ban Doktori Ösztöndíj Programot hoztunk létre.

Alapítványunk a megalapítása óta eltelt három évtizedben kiépített széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatait is igénybe véve valósítja meg céljait az alapítók célkitűzéseit és eszméit mindig szem előtt tartva.