Tudományos konferencia a Lónyay-Hatvany-villában

A Lónyay-Hatvany-villában zajlott a Batthyány Lajos Alapítvány Doktori Programjában résztvevő PhD-hallgatók tudományos konferenciája, amely során a doktoranduszok ismertették kutatási témáikat.

A Batthyány Lajos Alapítvány még 2021-ben indított ösztöndíjprogramot indított olyan tehetséges doktoranduszok számára, akik a humántudományok (bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány, állam- és jogtudomány, hadtudomány, illetve a teológia) területén folytatják tanulmányaikat és kutatásaikat. Az ösztöndíjat nyert doktoranduszok képviselik az Alapítvány legfontosabb szellemi üzenetét, mely szerint a társadalmi egység és a tradíció megőrzése elengedhetetlen a biztos jövő építésében, csakúgy, mint a vélemény-, a gondolat-, a vallási és lelkiismereti szabadság védelmében.

A doktori ösztöndíjasok témái sokszínűek voltak, és számos tudományterület témáit ölelték fel. A konferencián részt vevők hallgathattak a politikatudomány, vallásfilozófia, történelem, irodalom, valamint a közpolitika témák területéről előadásokat. A teljes lista alább olvasható:

🔹Bánki András: Európai Parlamenti karrierutak: a felfelé buktatás jelensége
🔹Chappon Máté: Velencei-tó vízszintváltozásai és azok hatása a tónál eltöltött vendégéjszakák számára
🔹dr. Császi-Monostori Márkus: Genesis Civitatis – a Nyugati Civilizáció III
🔹dr. Soltész Márton: Szabó Magda médiaszemélyiségének protestáns gyökerei
🔹Fekete Balázs Tamás: Hazai termékfogyasztás, mint környezetbarát cselekedet – A hazai termék preferenciája
🔹Fodor Richárd: Identitás és konfliktus – Nemzetközi együttműködések a történelemtanítás területén
🔹Gondola Csaba : Európa imperializmusa
🔹Hegedüs Gabriella Edina: A ritualizáció régészete
🔹Heil Kristóf: Vázlat polgári átalakulás jog- és eszmetörténeti hátteréről. A rendszeres bizottsági munkálatok szellemi háttere
🔹Hosszú Noémi: ‘Személyiségzavarok és kötődési modellek kapcsolata a pszichiátriai ellátásban. Hogyan hat a családi struktúrára?
🔹Jancsó András: Az ókori Rómától a latin-amerikai juntakig: a politikai teológia fogalomtörténete
🔹Janik Szabolcs: Visegrád újragondolva – Egy alternatív megközelítés
🔹Kis Iván: A Cillei-gyilkosság a korabeli osztrák krónikákban
🔹Kollár Dávid: Max Weber és a narrativitás
🔹Kovács-Magosi Orsolya: Lázadással megmentett bolygó?
🔹Kurucz Barnabás: Oswald Sprengler technika értelmezése
🔹Kurucz Benjámin: Liberális-konzervatívizmus – az 1860-as években
🔹László Tamás: A rugalmasság elbeszélései
🔹Metz-Ruszkai Szilvia: A hatalom Hannah Arendt filozófiájában
🔹Novák-Varró Virág: Konfliktuskezelési modellek ütközése a nemzetközi válságkezelés gyakorlatában
🔹Schvéd Brigitta Kinga: A (közép-európai) hatalmi egyensúly a 18. századi angol politikai gondolkodásban
🔹Stefkovics Ádám: A hibrid adatfelvételek és a közvélemény-kutatások helyzete Magyarországon
🔹Szászné Lázár Eszter Csenge: Kegyesség és spiritualitás. Egy új fogalom térhódítása
🔹Szugyiczki Zsuzsanna: A misztika fogalmának vallásfilozófiai értelmezései
🔹Tárik Meszár: Az iraki zsidó közösség vészkorszaka és az ellenük folytatott propagandatevékenység
🔹Tóth Klaudia: Helyi problémákra helyi válasz – a Hungary Helps Program afrikai tevékenysége
🔹Üveges András: Katonai Kiberműveletek hatása a személyes adatokra és egyes kritikus infrastruktúrákra
🔹Veszprémy László Bernát: Kápók a múlt fogságában – náci koncentrációs táborok funkcionáriusai a népbíróság előtt
🔹Virág Ádám: A Közfoglalkoztatás alapjain szerveződő start szociális szövetkezetek működésének jellemzői a koronavírus világjárvány idején