Kétszeres impériumváltás alulnézetben

A második bécsi döntés, a világháború, majd az ezt követő megtorlás máig fájó sebeket ejtett az erdélyi magyar közösségeken. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társasággal közösen tartott előadásunk Kalotaszeg sajátos helyzetére fókuszált.

Balogh Balázs néprajzkutató, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, a BTK Néprajztudományi Intézet igazgatója az elmúlt három évtizedben elmélyült terepmunkát és adattári kutatásokat végzett Kalotaszeg történeti- és társadalomnéprajzi vizsgálatai során. Az előadása úgy állította középpontba az 1940-44-es időszak magyar-román konfliktusait, hogy betekintést nyújtott a Trianontól a második bécsi döntésig terjedő két évtized történéseibe is, amelyek a súlyos összetűzések előzményei voltak. A konfliktusok következménye, hogy a Kalotaszegen történt atrocitások kimutathatóan felerősítették a magyar etnikai térvesztés folyamatát, a peremterületű és vegyes lakosságú területek szórványosodását.

Az előadás ilyen értelemben mintegy száz évet ölelt fel, amelynek kezdete a trianoni békediktátum, hangsúlyos középpontja a kétszeres impériumváltás négy és fél éve, és epilógusa a sérelmeket lassan elhomályosító, napjainkig nyúló időszak volt, amelyben a felszín alatt máig hat a konfliktusoknak az utóélete.

BLA|kult 2024.05.13