Dr. Soltész Márton

Dr. Soltész Márton

Író, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, a MTA KIK főkönyvtárosa (2013-2016), majd a Kertész Imre Intézet munkatársa (2017-2018). A Károli Gáspár Református Egyetemen előbb magyar, majd irodalom- és kultúratudomány szakon szerzett diplomát; 2015-től az irodalom- és kultúratudományok doktora. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Főbb kutatási területei: Csalog Zsolt élete és munkássága; a 20. századi magyar- és világirodalom poétikai tendenciái; illetve a pártállami korszak irodalomtörténet-írása.