Metz-Ruszkai Szilvia

Metz-Ruszkai Szilvia

Szociológus, társadalomfilozófus. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiatudományi Doktori Iskola doktorjelöltje Etika és politikai filozófia doktori programon. Fő kutatási területei a XX. századi társadalom- és politikaelméletek, különös tekintettel Hannah Arendt munkásságára, valamint a kortárs etikai dilemmák.