Schvéd Brigitta Kinga

Schvéd Brigitta Kinga

Történelem és művészettörténet alap- és mesterszakos tanulmányait követően jelenleg doktori tanulmányait végzi a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkori és kora újkori történelem programján. Készülő disszertációjában a hatalmi egyensúly elvének eszmetörténeti gyökereit és politikai ikonográfiáját vizsgálja angol politikai médiumokban a 17–18. század fordulójára fókuszálva. Disszertációjának témájához kapcsolódóan az utóbbi időszakban a fogalom későbbi (az 1740-es évekre, valamint az 1770–1790-es évekre) és Közép-Európára (a Habsburg Monarchiára, illetve Lengyelországra) vonatkozó vizsgálatával is foglalkozik. Doktori tanulmányai mellett 2019 óta a Külügyi Műhely, valamint 2021 óta az Újkor.hu rovatvezető szerkesztője.