Schvéd Brigitta Kinga

Schvéd Brigitta Kinga

A PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkori és kora újkori történelem programjának doktorjelöltje. Készülő disszertációjának témája a hatalmi egyensúly fogalmának vizsgálata a kora újkori angol politikai diskurzusokban, különös tekintettel a kortárs vizuális média politikai ikonográfiájára. Doktori tanulmányai alatt elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program és a Wacław Felczak Alapítvány kutatói ösztöndíjait, Campus Mundi rövid tanulmányút keretében pedig egy hónapot vendégkutatóként a londoni Senate House Libraryben töltött. 2021 óta óraadó oktatóként kora újkori egyetemes történeti kurzusokat tart a PTE BTK-n. Doktori tanulmányai mellett 2019 óta a Külügyi Műhely, valamint 2021 óta az Újkor.hu rovatvezető szerkesztője.