Tanácstalanság – könyvbemutató

Kényes kérdéseket boncolgat Veszprémy László Bernát új könyve, mely a hazai zsidóság vezetőinek a holokauszt idején folytatott politikáját dolgozza fel szerteágazó hazai és külföldi levéltári források felhasználásával. A kötetet BLA|katedra programsorozatunk keretében mutattuk be a Lónyay-Hatvany-villában. A Mandiner tudósítását szemlézzük.

A Tanácstalanság – A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944-1945 című könyvet egy kerekasztal-beszélgetés keretében mutatta be Veszprémy László Bernát, a Mathias Corvinus Collegium online tudományos ismeretterjesztő folyóiratának főszerkesztője, a kötet szerzője, valamint Tóth Eszter Zsófia történész és Pap Lázár a Magyar Krónika újságírója.

Prof.Dr.Dezső Tamás a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumi elnökének köszöntője után Pap feltette a kérdést: mik is voltak a zsidó tanácsok, miért jöttek létre, mi volt a szerepük? Veszprémy szerint a zsidó tanácsok sajátos náci találmány voltak, hiszen a németek hamar rájöttek, hogy a zsidók könnyebben fogadnak el utasításokat saját vezetőiktől, mint egy némettől. Ezért a megszállt országokban a zsidó vezetőket erőszakkal egységbe terelték, majd rajtuk keresztül adták át követeléseiket, velük szervezették meg az életet a gettókban, nekik kellett a rendet is fenntartaniuk a zsidó rendőrségeken keresztül. A zsidó vezetők végső soron tragikus, feloldhatatlan dilemmával szembesültek, hiszen éppen azon közösségek elpusztításába vonták be őket, amelyeket védeni akartak.

A zsidó tanácsok vezetőit tekintve Veszprémy több mint 150 tanácsot azonosított kutatása során. A vidéki tanácsokat többségében neológ férfiak, jogászok vezettékakik korábban a hitközségi életben valamilyen szerepet játszottak, de akadtak azért szép számmal ortodoxok, rabbik is. Néha egészen különös hátterű vezetők is tanácselnökök lettek, a szegedi Pap Róbert például polgári radikális volt, a kaposvári Antl Ödön pedig kisgazda. A fővárosi zsidó tanácsot papíron végig Stern Samu, a Pesti Izraelita Hitközség volt elnöke vezette, de a nyilas időszaktól kezdve az árva, gazdag családba házasodott első világháborús veterán, a hitközségi életben korábban ismeretlen Stöckler Lajos volt a de facto vezető.

A kötet szerzője szerint fontos kérdés, hogy ki, mit tudott a holokausztról a német megszállás előtt. A korabeli sajtóból meglepő módon sokat lehetett megtudni a cenzúra dacára a németek által megszállt Európában zajló népirtásról: voltak hírek a sárga csillagról, a gettókról, koncentrációs táborokról, deportálásokról egyaránt. Egyedül talán az auschwitzi szelekciós folyamatról és gázkamráról nem lehetett olvasni, de sok hírt hoztak erről a lengyel, szlovák zsidó menekültek is. Megmaradt továbbá a pesti hitközség sajtófigyelője, mely 1943-ban svájci lapok alapján adott hírt róla, hogy a németek már kétmillió lengyel zsidót meggyilkoltak. A zsidó vezetők tehát kellően tájékozottak voltak.

Volt-e aki szembement az utasításokkal? Veszprémy utalt rá válaszában, hogy a közhiedelemmel ellentétben igenis voltak tanácsvezetők, akik ellenállást szerveztek, vagy megtagadtak német követeléseket. Ezekkel a személyekkel szemben mindig felléptek, volt, akit agyonlőttek, és olyan is akadt, akit a tiltakozást követően külön deportáltak. A fővárosi zsidó tanácsnak a kiugrási kísérletben szántak szerepet, halmoztak is fel fegyvereket, egyesek szerint ezt használták a Teleki téri ellenállók, akik a „kis Varsónak” nevezett lövöldözés során magyar és német rendvédelmi szervekre támadtak a nyilas puccs kezdetén. Ezért cserébe a németek vérontást csaptak, tehát ez is jól mutatja, mennyire volt értelme a fegyveres ellenállás ötletének. Ráadásul a katonakorú zsidó férfiak munkaszolgálaton voltak, a gettókban a nők voltak felülreprezentálva, kérdéses, hogykinek kellett volna ellenállnia: nőknek és gyerekeknek?

Tóth Eszter Zsófia a könyvről szólva elmondta: a kötet értéke, hogy Veszprémy rengeteg primer forrást tárt fel, sok külföldi és magyar vidéki levéltárban járt, az utolsó lappangó emlékezést is igyekezett beszerezni. „Ritka a szakmában hogy valaki ennyire nagy szorgalommal utána megy a primer forrásoknak” – jegyezte meg. Tóth szerint a szerző megérteni akar, nem pedig ítélkezni, hiszen gond, hogy a 20. századi magyar történelemben sokszor normatív alapon teszünk állításokat a múltról.

A zsidó tanácsok kapcsán is kialakult egy nézetrendszer a második világháború után, amely normatív alapon negatívan ítélte meg tevékenységüket, majd ezt a sztereotípiát adták át egymásnak a történésznemzedékek. Tóth itt idézte Randolph L. Braham példáját, aki felületesen, szóbeli emlékezések alapján állította össze a tanácstagok listáját, nem pedig a primer levéltári adatok alapján, „nem ment vissza az alapforrásokhoz”. Fontos még Moldova György szerepe, hiszen az író regényében hasonló sztereotípiákat vett át Berend Béla rabbi esete kapcsán is.

A holokauszt a háború után tabusítva volt, sokszor kihagyták a káderéletrajzokból is, hogy az adott személy túlélő volt. Tóth maga is csinált interjút olyan gyárvezetővel, aki idős korában is eltitkolta, hogy Auschwitzot megjárta. A történész szerint azért is sokan nem vették komolyan a lapok holokausztról adott híreit, mert azt hitték, hogy ez itt nem történik meg. Pap rákérdezett: vajon tudatosan terjesztették-e a kommunisták a hamis vádakat a tanácsokról? A két történész egyetértett abban, hogy ez tudatos folyamat volt. Veszprémy feltárta, hogy a vádak egy része a politikai rendőrségen tett, kétes értékű vallomásokból származik, melyeket aztán a baloldali lapok megszereztek, és tényközlésként hoztak le. Sokszor ezek a vallomások aztán már nem, vagy nem így szerepeltek a bizonyítási szakaszban, a tárgyalóteremben. Néhány vád egyébként igaznak bizonyult, erről szó van a könyvben is: például a kitértekkel szembeni diszkrimináció vagy a vidéki gyűjtőtáborokban való szelekció vádja. De a vádak többsége kitaláció vagy torzítás volt.

Tóth utalt rá, hogy a népbírósági eljárások esetében tudatos propaganda folyt, az ügyvédek sokszor nem is tudták ellátni a feladatukat, olyan nagy volt a nyomás. A háború után sokan besimultak a rendszerbe, így akarták megúszni, hogy kipécézze őket a Szabad Nép. Jó példa erre a könyvben szereplő Hárnik István pécsi tanácstag, aki a háború után sztahanovista lett. Veszprémy hozzátette, hogy sokakat ez sem mentett meg, Stöckler például a háború után belépett a pártba, a cionistákat is feloszlatta, mégis letartóztatták ’53-ban és megverték, majd elítélték egy koncepciós eljárásban.

Pap kérdésére Veszprémy kifejtette: a fővárosi tanács deportálások alatti történetét áttekintve arra jutott, hogy a tanács igenis igyekezett segíteni a vidékieken, ám tényleges ráhatása minimális mértékben volt az eseményekre. A fővárosi tanács pénzügyi támogatást küldött, futárokat szalajtott, híreket gyűjtött, és tiltakozott a kormánynál – hiába. Ezen felül az ellenállásra is gondolt: egyes alkalmazottak röplapok gyártásába fogtak, a fegyvergyűjtés pedig egyenesen a tanács vezetésének támogatásával zajlott, ám ezek sem vezettek semmire. A fővárosi tanács legmerészebb húzása az ún. Koszorús-akcióban való részvétele volt, melynek kidolgozásában az eddig ismertnél nagyobb szerepet vállalt.

A fővárosi zsidóság egy részének ideiglenes megmentése tehát kétségkívül nem csak Koszorús Ferenc alezredes és Horthy Miklós kormányzó, de a zsidó tanács érdeme is.

(Mandiner)

BLA|katedra 2023.04.28