A magyar stílusú nemesi öltözködés európai kontextusban

A magyar nemesi viseletek és díszegyenruhák varázslatos világáról tartott gazdagon illusztrált előadást Fülemile Ágnes néprajzkutató, művészettörténész, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társasággal közösen szervezett tematikus programsorozatunk idei első eseményén.

Az előadás gazdag képanyaggal illusztrálta a magyar stílusú nemesi öltözködés jellegzetességeit, főbb korszakait, különös tekintettel a magyar díszöltözet viselésére a Habsburg udvarban. Ennek kapcsán kitért egyes európai monarchiák udvari reprezentációjának példáira a 18. század második felétől az 1920-ig terjedő időszakban, a modern polgári nemzetépítés és a nemzeti identitás vizuális szimbólumai megalkotásának intenzív korszakában. A politizált etnikus és nemzeti identitást kifejező öltözeti jelek, illetve teljes öltözetek megalkotására irányuló törekvés a korabeli monarchiák, multietnikus birodalmak társadalmainak számos rétegében megfigyelhető a nemesség és a polgárság különböző csoportjain át a köznépig. A folyamathoz alkalmazkodva a királyi udvarok – eredendően nemzetközi – reprezentációjának stílusát is áthangolták, „nemzetiesítették”. A nemzeti stílusú elemek beiktatása az udvari öltözködés bonyolult szabályrendszerébe – látványos kifejezéseként a saját, vagy adoptált nemzettel való azonosulásnak – az uralkodó imázsának aktualizálását, a dinasztia legitimációjának, népszerűségének megőrzését, a dinasztikus propaganda eszköztárának felfrissítését szolgálta.

Az előadó Fülemile Ágnes, néprajzkutató, művészettörténész, történész végzettséggel rendelkezik, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet Történeti Néprajzi Osztályának vezetője. Az elmúlt mintegy három évtizedben számos hazai, európai és amerikai múzeum gyűjteményében végzett kiterjedt kutatómunkát.

BLA|kult 2024.03.05