Hírek

2023.12.12 MEMENTO

IN MEMORIAM ANTALL JÓZSEF

Halálának harmincadik évfordulóján a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral és az Országgyűlés Hivatalával közösen emlékeztünk Antall Józsefre, a rendszerváltás utáni Magyarország első szabadon választott miniszterelnökére, Alapítványunk létrejöttének kezdeményezőjére, az Országgyűlésben.

2023.10.06 MEMENTO

Gróf Batthyány Lajosra emlékeztünk a nemzeti gyásznapon

Alapítványunk névadóját, Magyarország első, szabadon választott miniszterelnökét Budapesten, az aradi tizenhárommal egy napon végezték ki, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően.

2022.01.06 MEMENTO

200 éve született Lónyay Menyhért

Székhelyünk, a Lónyay-Hatvany-villa építtetője a kiegyezés utáni második magyar miniszterelnökként turbulens időkben vállalt hivatalokat, de pénzügyi tudására és szervezőkészségére nagy szüksége volt a Monarchia újjászülető magyar államának.

2021.10.06 MEMENTO

A Batthyány-örökmécsesnél helyezték el az emlékezés koszorúját Alapítványunk vezetői a nemzeti gyásznapon

Dr. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke és Dr. Pallós Nikoletta, a Batthyány Lajos Alapítvány főigazgatója Alapítványunk névadójára, a 172 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án mártírhalált halt miniszterelnökre emlékezett.

2021.10.06 MEMENTO

A mártírhalált halt gróf Batthyány Lajosra emlékezünk

Batthyány Lajos gróf a reformországgyűlések, valamint az 1848-as polgári forradalom legnagyobb alakjai közé tartozik. Víziója a modern, polgáriasodott Magyarország megteremtése volt. Ezt a célt rendkívül nehéz körülmények között próbálta valóra váltani, mint az 1848 áprilisában kinevezett első felelős kormány miniszterelnöke.