Résztvevők

Doktori Program

Ambrózy Gábor – Excentrikus álmodozó vagy racionális gazdálkodó? Gróf Batthyány Tivadar pályaképe és gazdasági lehetőségei
KRE Történelemtudományi DI

Balogh Gergő – A magyar irodalmi modernség négy stratégiája
ELTE Irodalomtudományi DI

Bánki András – Az Európai parlament pártrendszerének változása 2009-2020 között
Corvinus Politikatudományi DI

Bobay István – Negyvenöt csata hőse: Varjassy Béla élettörténete és visszaemlékezése
KRE Történelemtudományi DI

Dallman Kristóf – Négyszázéves nevelési gyakorlatok a modern kori jezsuita gimnáziumokban
PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi DI

dr. Császi-Monostori Markus – Genesis Civitas: Társadalmi felelősség és a hatalom felelőssége
ELTE Állam- és Jogtudományi DI

dr. Dobozi Gergely – A szubszidiaritás reformjának geopolitikai realitása a Visegrádi Együttműködés tanulságai tükrében
NKE Közigazgatás-tudományi DI

dr. Soltész Márton – A semlegesség illúziója: Közelítések az Aczél György – Szabó Magda-vonalhoz
PPKE Történettudományi DI

dr. Steinbachné Bobok Anna – A fordítás egysége(i)
SZTE Irodalomtudományi DI

Erdész Viktor – A mesterséges intelligencia biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági vonatkozásai
NKE Hadtudományi DI

Fekete Balázs – A környezetbarát cselekedetek pszichológiai háttere és ösztönzésének lehetőségei
Corvinus Társadalmi Kommunikáció DI

Fekete Rajmund – A halhatatlan elnök
PPKE Történelemtudományi DI

Felegyi Júlia – Franciaország migrációs politikája
NKE Hadtudományi DI

Flick László – Kreativitás és hagyomány
ELTE Politikatudományi DI

Fodor Richárd – Didaktikai feladatok standardizációs lehetőségei
PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi DI

Horváth Diána – A kétoldalú piacokról és azok sajátosságairól
Corvinus Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani DI

Horváth Márk – Az “antropocén-esemény”
ELTE Filozófiatudományi DI

Jancsó András – A politikai teológia fogalma Joseph Ratzinger gondolkodásában
PTE Interdiszciplináris DI

Janik Szabolcs – The Visegrad Cooperation: what should I call you?
Corvinus Politikatudományi DI

Kollár Dávid – Weber újratöltve: A kulturális evolúció és az innováció szociológiája
PPKE Történelemtudományi DI

Kovács Eszter – Szabadság és engedelmesség Mary Astell politikai gondolkodásában
ELTE Filozófiatudományi DI

Kökény László – Turisztikai célú utazásfoglalás során fellépő kockázatészlelés vizsgálata
Corvinus Gazdálkodástani DI

Lengyel Nóra – #nemtéma: Nőkérdés- és feminizmus-reprezentációk a két világháború közti magyar sajtóban
ELTE Történelemtudományi DI

Lovász Ádám – Hayek, Luhmann és a jog önszerveződése
ELTE Filozófiatudományi DI

Maszlag Fanni – “Együttélés múltban és jelenben”: Cigány lányok önképe a kettős identitás tükrében
DE Humán Tudományok DI

Metz-Ruszkai Szilvia – Hannah Arendt modernitáskritikája a kortárs társadalomelméletek tükrében
ELTE Filozófiatudományi DI

Molnár Dániel – Az Európai Központi Bank eszközvásárlásának hatása a kelet-közép-európai régióban
Corvinus Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani DI

Nyitrai Imre – A magyarországi szociális szolgáltatások rendszerezési lehetőségei
KRE Állam- és Jogtudományi DI

Péntek Dániel – Innováció, teológiai fejlődés vagy különböző nézetek párhuzamos jelenléte?
KRE Hittudományi DI

Pogrányi Lovas Miklós – Russel Kirk szerepe az amerikai konzervatív reneszánsz kibontakozásában
ELTE Politikatudományi DI

Schvéd Brigitta – A hatalmi egyensúly és a királyi előjog az 1701. évi angol “pamfletháború” idején
PTE Interdiszciplináris DI

Stefkovics Ádám – A hibrid adatfelvételek lehetséges szerepe a magyarországi választáskutatásokban
ELTE Szociológiai DI

Szászné Lázár Eszter Csenge – Posztmodern és spiritualitás: A protestáns gyakorlati teológia dilemmái
KRE Hittudományi DI

Tóth Balázs – A demokrácia elfeledett évszázadai
PPKE Politikaelméleti DI

Tóth Miklós Bálint – Múlt és jelen közt: A nosztalgikus érzület politikaelméleti elemzése Márai “Szinbád hazamegy” c. művében
Corvinus Politikatudományi DI

Veszprémy László – A gyűlölettől a rajongásig: Antiszemita reakciók a cionizmusra Magyarországon, 1896-1944
ELTE Történelemtudományi DI